چه تعداد جعبه برای اسباب کشی نیاز خواهید داشت؟

چه تعداد جعبه برای اسباب کشی نیاز خواهید داشت؟

ادامه خواندن “چه تعداد جعبه برای اسباب کشی نیاز خواهید داشت؟”

چگونه خودمان وسایل خانه را بسته بندی کنیم؟

توصیه های قبل از بسته بندی وسایل خانه

۱)  قبل از انجام هر اقدامی یک لیست از کارهایی که باید انجام شود . با حفظ ترتیب و زمان بندی و همچنین لوازمی که باید جابه جا شود را برروی کاغذ یادداشت کرده و سپس مرحله بسته بندی اقلام ریز و درشت را آغاز کنید . ادامه خواندن “چگونه خودمان وسایل خانه را بسته بندی کنیم؟”