کاربرد های کارتن بسته بندی اثاثیه منزل

کاربرد های کارتن بسته بندی وسایل منزل

از کارتن های بسته بندی وسایل منزل  می توان در بسته بندی موارد مختلفی از قبیل:

  • بسته بندی کتاب
  • بسته بندی کفش
  • بسته بندی لباس
  • بسته بندی مواد غذایی
  • بسته بندی ظروف چینی و وسایل آشپزخانه

و غیره استفاده کرد

لازم به ذکر است کلیه خرده ریزهای داخل منزل می بایست با استفاده از  کارتن های مخصوص جابه جایی بسته بندی و حمل شود .