حمل و نقل جهیزیه نو عروسان

 حمل و نقل جهیزیه نو عروسان

تمامی زوج های جوان بابت جابجایی اسباب و اثاثیه جهیزیه خود دارای  نگرانی و دلهره برای سالم رسیدن به مقصد هستند. با توجه به اینکه رسم است در روز بردن جهیزیه عروس بیشتر فامیل شرکت کنند. بعضی از خانواده ها خود کار جابجایی جهیزیه را بر عهده می گیرند و هنگام درخواست ماشین بار از اتوبار نسبت به استخدام کارگران ماهر اقدام نمی کنند. البته ما به شما توصیه می کنیم با توجه به حساس بودن زوج ها در سالم رسیدن جهیزیه خود به منزل جدید حتما از افراد ماهر و کاربلد کمک بگیرید. ادامه خواندن ” حمل و نقل جهیزیه نو عروسان”